Spór o historię

Po półrocznych obradach, 28 czerwca 1919 roku w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego, 27 państw zwycięskiej koalicji podpisało traktat pokojowy z Niemcami. Pokonane państwa nie zostały zaproszone na konferencję. W obradach nie uczestniczyły także Rosja bolszewicka, ani biała Rosja. Liczący 440 artykułów traktat został ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku. Powoływał Ligę Narodów – organizację polityczną, która miała rozstrzygać spory międzynarodowe. Mówił o przebiegu granic w Europie i statusie Niemiec na kontynencie. Zostały one obarczone winą za wywołanie wojny. Po zawarciu traktatu pokojowego z Niemcami, podpisano dalsze porozumienia z państwami pokonanymi, czyli z Austrią, Bułgarią, Węgrami i Turcją. Dlaczego traktat wersalski nie dał Europie i światu trwałego pokoju?