Spór o historię

1. lipca 1569 roku, na sejmie walnym w Lublinie, dotychczasową unię personalną łączącą Polskę i Litwę przekształcono w unię realną. Tym samym powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Państwo, które miało przetrwać blisko 250 lat. Polskę