Spór o historię

Na początku XI wieku w Polsce zaczęły powstawać pierwsze klasztory benedyktyńskie. Cystersi i kanonicy regularni pojawili się na ziemiach polskich w XII wieku. Wkrótce po nich, w XIV wieku osiedlili się u nas dominikanie i franciszkanie. Z cze