Spór o historię

17 września 1939 roku Związek Sowiecki zaatakował walczącą z Niemcami Rzeczpospolitą. Do sowieckiej niewoli trafiło 250 tysięcy żołnierzy, w tym około 18 tysięcy oficerów. 2 marca 1940 roku Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckieg