Spór o historię

sezon 1 odcinek 203

Polscy sojusznicy już od 17 września 1939 roku zakładali, że Polska utraci tereny wschodnie na rzecz Związku Sowieckiego. W Teheranie już wprost uzgodnili to z Józefem Stalinem. 16 sierpnia 1945 roku, w Moskwie, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej podpisał umowę graniczną między Polską, a Związkiem Sowieckim. Ponad połowa obszaru Polski, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, stała się częścią innego państwa. W 1948 roku przebieg granicy skorygowano. Do największej poprawki granicy doszło w 1951 roku. W zamian za bogate w węgiel tzw. kolano Bugu, dostaliśmy wyczerpane z zasobów ropy naftowej tereny w Bieszczadach. Granica z Czechosłowacją powróciła do stanu sprzed 1938 roku. Konflikt o Kotlinę Kłodzką został rozstrzygnięty po myśli Polski. Ale układ graniczny z Czechosłowacją został podpisany dopiero w 1958 roku. Po zakończeniu drugiej wojny światowej formalnie nieuregulowana była kwestia granicy zachodniej. Alianci odrzucali tę opartą na Odrze i Nysie Łużyckiej. Ostatecznie o przebiegu granicy zdecydował Stalin.