Spór o historię

Polscy sojusznicy już od 17 września 1939 roku zakładali, że Polska utraci tereny wschodnie na rzecz Związku Sowieckiego. W Teheranie już wprost uzgodnili to z Józefem Stalinem. 16 sierpnia 1945 roku, w Moskwie, Tymczasowy Rząd Jedności Narodo