Spór o historię

W 1655 roku w granice Rzeczypospolitej, uwikłanej już w wojnę z Rosją i Kozakami Bohdana Chmielnickiego, wkroczyli Szwedzi. Wojska Karola X Gustawa szybko zajmowały znaczne części kraju. Rozpoczęła się bezprzykładna grabież i bezprawie. Łupem „