Spór o historię

Jesienią 1939 roku, niemal natychmiast po wkroczeniu w granice Polski, sowieci przystąpili do akcji niszczenia Kościoła katolickiego. Księży, zakonników i zakonnice poddano represjom. Wielu duchownych wysłano do łagrów w głąb Związku So