Spór o historię

Nienawiść do Polaków głoszona od lat trzydziestych XX wieku przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów doprowadziła do ludobójstwa na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Do pierwszego masowego mordu na Polakach doszło w lutym 1943 rok we wsi Parośla. Ludobójstwo swoje apogeum osiągnęło 11 lipca 1943 roku w czasie „krwawej niedzieli”, kiedy Ukraińska Powstańcza Armia wraz z miejscową ludnością przeprowadziła masowe mordy w około stu miejscowościach na Wołyniu.
Według szacunków historyków ofiarami ukraińskiego ludobójstwa było około 100 tysięcy Polaków, a skala okrucieństwa i nieludzkich sposobów zadawania śmierci do dziś budzi grozę i przerażenie.