Spór o historię

Nienawiść do Polaków głoszona od lat trzydziestych XX wieku przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów doprowadziła do ludobójstwa na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Do pierwszego masowego mordu na Polakach doszło