Spór o historię

Po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, w 1935 roku, minister spraw zagranicznych Józef Beck kontynuował „politykę równowagi”, czyli podtrzymywania dobrych stosunków ze Związkiem Sowieckim i Niemcami. W Europ