Spór o historię

Po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, w 1935 roku, minister spraw zagranicznych Józef Beck kontynuował „politykę równowagi”, czyli podtrzymywania dobrych stosunków ze Związkiem Sowieckim i Niemcami. W Europie uważano Polskę za cichego sojusznika Niemiec. Jednak jesienią 1938 roku relacje Warszawy z Berlinem uległy ochłodzeniu. W styczniu 1939 roku w Warszawie uznano, że wojna z Niemcami jest nieunikniona. W przededniu wybuchu wojny Józef Beck zawarł przymierze z Francją i Wielką Brytanią. Co spowodowało całkowitą zmianę dotychczasowej polityki Józefa Becka? Czy przewidywał, że konsekwencją tych decyzji będzie zbliżenie niemiecko - sowieckie?