Spór o historię

sezon 1 odcinek 197

12 września 1938 roku Adolf Hitler zapowiedział, że III Rzesza nie będzie się dłużej godzić na to, by tereny zamieszkałe przez Niemców należały do Czechosłowacji. Wielka Brytania i Francja natychmiast zaczęły naciskać na władze Czechosłowacji, by zgodziły się na przekazanie Niemcom terenów, na których ludność niemiecka stanowiła większość. Francja, z którą Czechosłowacja związana była sojuszem dała do zrozumienia, że nie wypełni zobowiązań w przypadku niemieckiej agresji. 29 września 1938 roku w Monachium spotkali się przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch: Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Adolf Hitler i Benito Mussolini. Przedstawicieli Czechosłowacji nie zaproszono. Zawarto sprzeczny z prawem międzynarodowym układ, na mocy którego przyłączono do Niemiec prawie 40 procent czeskiego terytorium. Układ datowany na 29 września, podpisano już po północy, 30 września. Brytyjska polityka appeasementu, czyli ustępstw wobec Niemiec osiągnęła punkt szczytowy. Praga milcząco zaakceptowała decyzję swoich sojuszników. Niecały rok później Warszawa wybrała wojnę zamiast ustępstw.