Spór o historię

12 września 1938 roku Adolf Hitler zapowiedział, że III Rzesza nie będzie się dłużej godzić na to, by tereny zamieszkałe przez Niemców należały do Czechosłowacji. Wielka Brytania i Francja natychmiast zaczęły naciskać na władze Czechosłowacji,