Spór o historię

sezon 1 odcinek 196

Gdy 12 maja 1935 roku zmarł marszałek Józef Piłsudski, otwartym pozostało pytanie o przyszłość Polski. Pojawiła się kwestia: kto będzie sprawował faktyczną władzę w państwie. Dwa dni wcześniej, w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Józefem Beckiem, Piłsudski powiedział: „Po mojej śmierci wszystko zrobią, żeby zmienić naszą politykę i by was przede wszystkim usunąć. Nie wolno do tego dopuścić. Trzeba, jak długo to możliwe, utrzymać obecne stosunki z Niemcami. To się wielu nie podoba. Za wszelką cenę musicie utrzymać przymierze z Francją i, co więcej, starajcie się w to wciągnąć Anglię. To wydaje się dziś niemożliwe, ale trzeba wytrwale do tego dążyć. Nie dajcie się wciągnąć w żadne rozgrywki, bo zechcą was wykończyć". Kto aspirował do przejęcia rządów w Polsce po śmierci Marszałka?