Spór o historię

Natychmiast po zajęciu wschodniej Polski, jesienią 1939 roku, Sowieci przystąpili do eksterminacji polskich elit. Każdy, kto potencjalnie mógł zagrażać sowieckiemu panowaniu w Polsce wschodniej miał być zabity bądź deportowany na Syberię lub d