Spór o historię

Od połowy osiemnastego wieku, po opublikowaniu przez Johanna Christopha Jordana książki „De originibus slavicis” toczy się ożywiony spór o pochodzenie Słowian. Szuka się miejsca, które jest tzw. prakolebką Słowian. Zwolennic