Spór o historię

Od połowy osiemnastego wieku, po opublikowaniu przez Johanna Christopha Jordana książki „De originibus slavicis” toczy się ożywiony spór o pochodzenie Słowian. Szuka się miejsca, które jest tzw. prakolebką Słowian. Zwolennicy teorii autochtonizmu twierdzą, że ich przodkowie pojawili się w Europie Środkowej przynajmniej od epoki brązu i żelaza. Natomiast allochtoniści są zdania, że Słowianie pojawili się w Europie w III - IV wieku po narodzeniu Chrystusa, w dorzeczu Dniepru, Prypeci i Prutu, czyli na terenach dzisiejszej Ukrainy. Stąd mieli rozpocząć wędrówkę na tereny środkowo - wschodniej Europy. Do dyskusji historyków, antropologów i archeologów dołączyli także genetycy. Na ile współczesna nauka może być pomocna w rozwikłaniu zagadki pochodzenia Słowian?