Spór o historię

Jesienią 1939 roku polska armia nie zdołała obronić kraju przed najazdem totalitaryzmu niemieckiego i sowieckiego. Wiele oddziałów uległo rozproszeniu. Brakowało sprzętu. Czy zdecydowały o tym różnice w potencjałach gospodarczych i wojs