Spór o historię

Jesienią 1939 roku polska armia nie zdołała obronić kraju przed najazdem totalitaryzmu niemieckiego i sowieckiego. Wiele oddziałów uległo rozproszeniu. Brakowało sprzętu. Czy zdecydowały o tym różnice w potencjałach gospodarczych i wojskowych, czy też złe plany obrony Polski przyjęte przez Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego? Może przyczyna tkwiła w braku zagwarantowanej nam pomocy ze strony aliantów zachodnich? Jak przebiegały walki naszej armii z wojskami niemieckimi wówczas, gdy naprzeciwko siebie stawały podobnie wyposażone oddziały? I wreszcie, czy Polska należycie wykorzystała potencjał zbrojeniowy w 1939 roku?