Spór o historię

15 sierpnia 1917 roku w Lozannie powstał Komitet Narodowy Polski, którego celem było polityczne reprezentowanie interesów narodu polskiego wobec rządów państw Ententy. Jego przewodniczącym został Roman Dmowski, a w jego skład wsz