Spór o historię

Niemalże natychmiast po zakończeniu działań militarnych w Polsce, jesienią 1939 roku Niemcy przystąpili do akcji wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji, głównie przedstawicielom elity zamieszkałej na ziemiach włączonych do III Rzeszy. Ofi