Spór o historię

Niemalże natychmiast po zakończeniu działań militarnych w Polsce, jesienią 1939 roku Niemcy przystąpili do akcji wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji, głównie przedstawicielom elity zamieszkałej na ziemiach włączonych do III Rzeszy. Ofiarami Intelligenzaktion, czyli akcji „Inteligencja” mieli być między innymi członkowie organizacji politycznych, powstańcy wielkopolscy i śląscy, nauczyciele, księża, ziemianie, przedstawiciele wolnych zawodów, bo zdaniem Adolfa Hitlera „tylko naród, którego warstwy kierownicze zostaną zniszczone, da się zepchnąć do roli niewolników”. Szacuje się, że rozstrzelanych zostało około 50 tys. przedstawicieli polskiej elity. Tyle samo osób trafiło do obozów koncentracyjnych.