Spór o historię

O ile wpływ na kształt granicy zachodniej, północnej i południowej odradzającej się w 1918 roku Rzeczypospolitej miały decyzje podjęte podczas konferencji w Wersalu, to wschodnia granica ukształtowała się w wyniku czynu zbrojnego i polityki fa