Spór o historię

O ile wpływ na kształt granicy zachodniej, północnej i południowej odradzającej się w 1918 roku Rzeczypospolitej miały decyzje podjęte podczas konferencji w Wersalu, to wschodnia granica ukształtowała się w wyniku czynu zbrojnego i polityki faktów dokonanych. 1 listopada 1918 roku rozgorzał polsko - ukraiński konflikt o Lwów. Kilkanaście tygodni później rozpoczęła się formalnie niewypowiedziana wojna polsko - bolszewicka. Jej celem był podbój Polski i alians z rewolucyjnymi siłami w Niemczech. To starcie zakończyło się klęską Rosji, zaś ścigające bolszewików oddziały polskie wkroczyły na tereny, które były przedmiotem sporu z Litwą. W 1922 roku Wilno i okolice znalazły się w granicach Rzeczypospolitej…