Spór o historię

W 1918 roku na mapę Europy powróciła niepodległa Rzeczpospolita. ale jej granice nie były ustalone. Pierwsze decyzje – w sprawie ustalenia kształtu Polski na mapie – zapadły dopiero w 1919 roku. Granicę polsko - niemiecką kształtow