Spór o historię

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku nie było aktem jednorazowym. Władza zaborców słabła i ustępowała pod naciskiem Polaków w różnym czasie. 12 września 1917 roku powstała Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. 7 październi