Spór o historię

„Porządek panuje w Warszawie” – stwierdził francuski minister spraw zagranicznych po stłumieniu Powstania Listopadowego. Utrzymanie ładu w rosyjskiej Warszawie, austriackim Krakowie i pruskim Poznaniu było niezmiennym celem państw zaborczych. Stanowisko to podzielały mocarstwa zachodnie. Sytuacja nie zmieniła się nawet wtedy, gdy w przededniu I wojny światowej zaborcy znaleźli się w konkurencyjnych blokach europejskich: Niemcy i Austria w Trójprzymierzu, a Rosja w Entencie. Nawet wybuch wojny nie zmodyfikował wspólnego stanowiska zaborców: nie ma zgody na istnienie niepodległej Polski.