Spór o historię

Trzydzieści lat po stłumieniu Powstania Listopadowego sprawa polska wróciła na krótko do gabinetów mocarstw zachodnich, aby zniknąć z nich całkowicie po utworzeniu w 1871 roku Cesarstwa Niemieckiego. Polska i Polacy nie byli Euro