Spór o historię

Trzydzieści lat po stłumieniu Powstania Listopadowego sprawa polska wróciła na krótko do gabinetów mocarstw zachodnich, aby zniknąć z nich całkowicie po utworzeniu w 1871 roku Cesarstwa Niemieckiego. Polska i Polacy nie byli Europie potrzebni. W ostatnich latach przed I wojną światową uwagę Anglii i Francji zaprzątały małe kraje bałkańskie. Wybuch wojny w 1914 roku niczego nie zmienił. Brytyjczycy obawiali się jedynie, że Rosjanie i Polacy zakwestionują prawo Niemiec do ziem zaboru pruskiego. Jeśli sprawa polska incydentalnie się pojawiła, to traktowana była jako wewnętrzna sprawa państw zaborczych. Nie przewidywano istnienia niepodległej Polski…