Spór o historię

25 listopada 1764 roku na tronie Rzeczypospolitej zasiadł trzydziestodwuletni stolnik litewski Stanisław August Poniatowski. Koronę zawdzięczał naciskom carycy Katarzyny II, z którą łączyły nie tylko bliskie związki polityczne, ale i osobiste, sięgające roku 1755. Koronacja odbyła się wbrew tradycji w Warszawie, a nowy król wystąpił w stroju hiszpańskim. Stanisław August zapisał się dziejach jako reformator, ale w oparciu o Rosję. Wywołało to w 1768 roku zbrojną reakcję, czyli trwającą cztery lata konfederację barską. Po jej klęsce Rzeczpospolita stała się jeszcze bardziej zależna od Rosji. Stanisław August był aktywnym uczestnikiem wydarzeń Sejmu Wielkiego i poparł dzieło Konstytucji 3 Maja. Wkrótce jednak dołączył do Targowicy. Po trzecim rozbiorze Rzeczpospolitej, 25 listopada 1795 roku, w dniu imienin carycy Katarzyny, w trzydziestą pierwszą rocznicę objęcia tronu, król Stanisław August abdykował. Był już tylko "przymusowym gościem" dawnej protektorki i jej syna. Ostatni król Rzeczypospolitej Obojga Narodów zmarł 12 lutego 1798 roku wskutek ataku apopleksji.