Spór o historię

25 listopada 1764 roku na tronie Rzeczypospolitej zasiadł trzydziestodwuletni stolnik litewski Stanisław August Poniatowski. Koronę zawdzięczał naciskom carycy Katarzyny II, z którą łączyły nie tylko bliskie związki polityczne, ale i osobiste,