Spór o historię

W czasie trzydziestoletniego panowania syna Augusta II Mocnego Rzeczpospolitą niszczyły wewnętrzne konflikty, a przez jej ziemie przechodziły obce, łupieżcze armie. Król rezydował w Dreźnie, a władzę sprawował poprzez swoich faworytów. Popadający w ruinę kraj stał się „karczmą zajezdną” dla obcych.