Spór o historię

Fryderyk August, syn elektora saskiego Jerzego Jana III. W historii zapisał się jako August II Mocny polski król, który bez wątpienia miał wielkie zasługi w doprowadzeniu do upadku Rzeczypospolitej. Za jego panowania Polska stała się wa