Spór o historię

4 października 1705 roku syn podskarbiego wielkiego koronnego Rafała Leszczyńskiego, dwudziestoośmioletni wojewoda poznański Stanisław Leszczyński - został koronowany na króla Polski. Jako pierwszy z królów został koronowany w Wa