Spór o historię

Ostatni polski monarcha z dynastii Wazów. Koronowany 17 stycznia 1649 roku. Jego 20-letnie panowanie naznaczone było wojnami. W lipcu 1655 roku na terytorium Rzeczpospolitej wkroczyły wojska szwedzkie. Uwikłana w wojnę z Moskwą i Kozakami Rzec