Spór o historię

Ostatni polski monarcha z dynastii Wazów. Koronowany 17 stycznia 1649 roku. Jego 20-letnie panowanie naznaczone było wojnami. W lipcu 1655 roku na terytorium Rzeczpospolitej wkroczyły wojska szwedzkie. Uwikłana w wojnę z Moskwą i Kozakami Rzeczpospolita wydawała się dla Szwedów łatwym łupem. Jan Kazimierz uciekł na Śląsk, skąd powrócił dopiero na początku 1565 roku. W 1667 roku, na mocy rozejmu w Andruszowie, Rzeczpospolita oddała Rosji Smoleńsk i Zadnieprzańską Ukrainę z Kijowem. Jan Kazimierz abdykował 16 września 1668 roku.