Spór o historię

Po abdykacji Jana Kazimierza szlachta wybrała na tron Rzeczpospolitej (w 1669 roku) Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Był wszechstronnie wykształcony, mówił w ośmiu językach obcych. Przez małżeństwo z Eleonorą Habsburżanką związał się z dworem wiedeńskim. Od początku miał przeciwko sobie silne stronnictwo wśród arystokratów, związanych z dworem francuskim. Opór ich był tak silny, że mimo wypowiedzenia przez Turcję wojny Rzeczpospolitej, zablokowali oni uchwalenie podatków na obronę. Po upadku Kamieńca Podolskiego, Michał Korybut Wiśniowiecki musiał zawrzeć – upokarzający dla strony polskiej – pokój w Buczaczu (1672).