Spór o historię

Po abdykacji Jana Kazimierza szlachta wybrała na tron Rzeczpospolitej (w 1669 roku) Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Był wszechstronnie wykształcony, mówił w ośmiu językach obcych. Przez małżeństwo z Eleonorą Habsburżanką związał się z dworem