Spór o historię

W 1632 roku został wybrany na króla Rzeczpospolitej. W czasie 16-letniego panowania prowadził wojny z Moskwą, Szwecją i Turcją. Planował zajęcie Krymu, na co nie zgodził się Sejm. W konsekwencji było to jedną z przyczyn powstania Chmielnickieg