Spór o historię

Po śmierci króla Stefana Batorego, z końcem czerwca 1587 roku, na Woli pod Warszawą rozpoczęła się wolna elekcja. Wyborowi nowemu władcy towarzyszył zacięty spór pomiędzy Janem Zamoyskim wspierającym kandydata Wazów, a rodem Zborowskich, którzy na polskim tronie widzieli Maksymiliana Habsburga. Zygmunt został królem w cieniu wojny domowej. Okres jego panowania (45 lat) był dla Rzeczpospolitej burzliwy. W Moskwie – po polskiej interwencji – na tronie cara zasiadł Dymitr Samozwaniec. Rzeczpospolita zmagała się z buntami kozackimi. Wyprawa na Mołdawię zakończyła się natomiast klęską pod Cecorą w 1620 roku. Powszechnie Zygmunt III Waza pamiętany jest jednak jako król, który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy.