Spór o historię

Po śmierci króla Stefana Batorego, z końcem czerwca 1587 roku, na Woli pod Warszawą rozpoczęła się wolna elekcja. Wyborowi nowemu władcy towarzyszył zacięty spór pomiędzy Janem Zamoyskim wspierającym kandydata Wazów, a rodem Zbor