Spór o historię

Chrzest Polski. O tym przełomowym dla dziejów naszego państwa wydarzeniu zapiski kronikarskie wspominają: 965 Dubrawka przybywa do Polski. 966 Mieszko chrzci się. Za datę przyjęcia chrztu przez Mieszka, księcia Polan i jego dwór przyjmuje się Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku. Jest to także symboliczna data chrztu Polski. To zanurzenie się w źródło chrześcijaństwa stało się fundamentem, na którym zaczęła budować się nasza tożsamość narodowa. – Poprzez przyjęcie chrztu Ojczyzna nasza na stałe została związana z Rzymem, ze Stolicą Piotrową i chrześcijańską kulturą Zachodu. Tak było przez całe pierwsze tysiąclecie naszych dziejów. Wierzymy, że będzie tak i przez następne tysiąclecia, i że nic nie zdoła Polski odciąć od źródeł chrześcijaństwa i chrześcijańskiej kultury – mówił papież Jan Paweł II. Dlaczego Mieszko postanowił się ochrzcić? Jakie znaczenie miał chrzest dla dziejów Polski i polskiej kultury? Co z tego odległego wydarzenia wynika dla Polaków żyjących dzisiaj?