Spór o historię

Podczas rozmów aliantów w 1945 roku zadecydowano, że Związek Radziecki zajmie 48% terenów należących poprzednio do Rzeczpospolitej. Rekompensatą miały być tzw. Ziemie Odzyskane. W ślad za naniesioną na mapie zmianą ruszyły wędrówki milionów Polaków, którzy nagle znaleźli się poza swoją ojczyzną. Jak wyglądało etniczne przeistaczanie się całych regionów?