Spór o historię

Wybuch Wielkiej Wojny ożywił wśród wielu Polaków nadzieje na odzyskanie niepodległości. Polskie formacje wojskowe, początkowo ochotnicze, zaczęto tworzyć także w zaborze rosyjskim. Już jesienią 1914 r. rozpoczęto formowanie oddziału, który dał początek I Legionowi, zwanemu Legionem Puławskim. Wkrótce powstał drugi Legion, który określano jako Lubelski. To był zaczyn dla kolejnych oddziałów, walczących u boku armii rosyjskiej.