Spór o historię

W 476 roku pod naporem Germanów i Hunów upadło Imperium Rzymskie. To jeden z bardziej spektakularnych kryzysów w historii powszechnej, ale podobne zdarzenia zdarzały się od zarania ludzkości. Jakie znaczenie w dziejach miały wielkie wędrówki ludów? Czy zawsze musi to oznaczać kres cywilizacji istniejącej na zalewanych ziemiach?