Spór o historię

Po raz pierwszy instytucja Prezydenta Rzeczypospolitej pojawiła się w Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r. (tzw. Konstytucja marcowa). Do tego czasu funkcję głowy państwa pełnił Tymczasowy Naczelnik Państwa, a następnie Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Silną prezydenturę wprowadziła konstytucja kwietniowa z 1935 r. Dzięki niej zapewniono kontynuację prezydentury na uchodźctwie. Ostatni z prezydentów Ryszard Kaczorowski przekazał prezydenturę Lechowi Wałęsie. Jak oceniamy instytucję polskiego prezydenta?