Spór o historię

Słowo rokosz było hasłem, na które każdy szlachcic był zobowiązany odpowiedzieć zbrojnie. Pierwszy rokosz zawiązano w 1537 roku pod Lwowem. Niektóre z nich pustoszyły kraj, oddalały perspektywę reform i doprowadzały do bezkrólewi