Spór o historię

Bitwa nad Orszą w 1514 r., obok Grunwaldu, była najważniejszą batalią epoki Jagiellonów. Liczące ok. 30 tys. siły litewsko - polskie, dowodzone przez hetmana księcia Konstantego Ostrogskiego, starły się z armią Wielkiego Księstwa Moskiewskiego