Spór o historię

Wybory czerwcowe były pierwszym aktem politycznym po II wojnie światowej, w którym komuniści dopuścili do głosu opozycję. Gwarancją utrzymania władzy była ograniczona wolność wyborów i lista krajowa, która miała zapewnić mandaty najważniejszym funkcjonariuszom komunistycznym. Społeczeństwo odrzuciło jednak listę krajową i zdecydowanie opowiedziało się za opozycją. To zaskoczyło zarówno liderów Solidarności jak i komunistów.