Spór o historię

Większość społeczeństwa polskiego z entuzjazmem poparła powstanie w 1815 roku Królestwa Kongresowego pod berłem cara Aleksandra I i potraktowała ten moment jako przywrócenie niepodległości. Zapisy konstytucji nadanej Kongresówce były niezwykle, jak na tamte czasy, liberalne. W praktyce jednak były one często lekceważone. Stopniowo zaczęło narastać niezadowolenie, które doprowadziło do wybuchu powstania listopadowego. W dziejach Polski lata 1815-1830 nazywane są często „okresem złudzeń przedlistopadowych”. W naszej historiografii mowa jest oczywiście o straconych złudzeniach Polaków. W rosyjskiej to Polacy zawiedli zaufanie cara.