Spór o historię

Program pokazuje różne oblicza historii i udowadnia, że nawet odległe wydarzenia wpływają na nasze życie i… wciąż budzą gorące emocje. W „Sporze o historię” autorytety w dziedzinie nauki Herodota prezentują swoje opinie na temat wydarzeń z przeszłości.
Jak odmieniłby historię sukces Powstania Listopadowego? Co stałoby się, gdyby Władysław Jagiełło zdobył Malbork po bitwie pod Grunwaldem? Jakie wydarzenia były prawdziwe, a co jest tylko wymysłem kronikarzy? Czy Powstanie Warszawskie miało sens? Trafne lub fatalne decyzje prezydentów i królów, dyplomatyczne rozgrywki, charyzmatyczne postaci, a czasem nieoczekiwany splot okoliczności decydowały o kształcie granic i przyszłości państwa. Co w danej epoce było kluczowe? O to do dziś spierają się autorytety w dziedzinie historii.