Spór o historię

Program pokazuje różne oblicza historii i udowadnia, że nawet odległe wydarzenia wpływają na nasze życie i… wciąż budzą gorące emocje. W „Sporze o historię” autorytety w dziedzinie nauki Herodota prezentują swoje opinie na t