Społeczeństwo

Życie społeczne Polaków, mieszkańców miast i wsi, w drugiej połowie XX wieku.