Spisz się, Rolniku!

Odwiedzamy Zastów Karczmiski w województwie lubelskim.
Bohaterem jest Jan Bulzak i hodowla roślin i zwierząt.