Spisz się, Rolniku!

Narodowy spis rolny to akcja Głównego Urzędu Statystycznego organizowana co 10 lat i badająca, jakie zmiany zaszły wśród rolników i w ich gospodarstwach rolnych. Akcja spisowa jest obowiązkowa dla każdego posiadającego gospodarst