Sonda 2

Ekipa Sondy 2 z wizytą w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, gdzie znajduje się największa komora próżniowa w Europie. Czy da się osiągnąć próżnię i jakie może mieć zastosowanie?