Sonda 2

Świat XX i XXI wieku jest uzależniony od paliw kopalnych, w tym ropy i gazu. Co prawda udział tych paliw w całkowitej produkcji energii sukcesywnie spada, dzisiaj i w przewidywalnej przyszłości trudno sobie wyobrazić gospodarkę bez węglowodorów płynnych i gazowych. Jak się ich szuka? Jak się je wydobywa? Jaką drogę pokonują one od wydobycia do stacji benzynowej lub kuchenki gazowej?