Sonda 2

Większość materiałów z naszego świata możemy z pewnym przybliżeniem zakwalifikować do jednej z dwóch grup: przewodników albo izolatorów. Ale dlaczego przewodniki przewodzą prąd, a izolatory nie?