Sonda 2

W Sondzie 2 wiele razy próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie: co różni nas od zwierząt? To jedno z tych pytań, na które być może nigdy nie poznamy pełnej odpowiedzi. Są za to odpowiedzi cząstkowe.