Sonda 2

Zwierzęta otaczają nas, nie potrafimy bez nich funkcjonować. Niektóre z nich hodujemy dla mięsa, inne dla mleka, a także dla rozrywki. Ale przeważająca większość z nich żyje na wolności. Jak widzą? Jak słyszą? Czy mają tyle zmysłów ile