Sonda 2

W tym odcinku zastanawiamy się, skąd się bierze energia w benzynie. Jak powstała ropa naftowa i jaką rolę w jej upowszechnieniu mieli Polacy. Śledzimy drogę paliw płynnych – od wydobycia, poprzez przeróbkę w rafinerii i na stacji benzyno