Sonda 2

Spoglądając w gwiazdy na nocnym niebie można by odnieść wrażenie, że wszechświat jest oazą spokoju. Ale to tylko złudzenie. Globalne zagrożenia możemy podzielić na dwie grupy. Jedne to takie, które można przewidzieć. Przewidzieć, wcale nie zna