Solidarność według Krzysztofa Wyszkowskiego

Od grudnia 1981 roku do listopadowych wyborów parlamentarnych w 1991 roku. Wyszkowski w 1990 r., pomimo sporów z Lechem Wałęsą, poparł go w wyborach prezydenckich. W latach 1991–1992 był doradcą premierów Jana Krzysztofa Bi